خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)

سیم کارت TD-LTE

قابل استفاده در کلیه مودم های TD-LTE
قابل استفاده در باند فرکانسی 3000 الی 3700
امکان ارسال و استفاده در سراسر کشور
در تعرفه سرویس ۹% مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می گردد .