هاست لینوکس ایران

سرعت خیره کننده، کیفیت باورنکردنی و پشتیبانی 24 ساعته!

هاست لینوکس 500 مگابایت

پشتیبانی لحظه‌ای و 24 ساعته ( تیکتینگ و تماس تلفنی )
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دسترسی به FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سابدامین
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلادلینوکس سیستم عامل
 • روزانه , هفتگی و ماهانه بکاپ
 • بله تحویل آنی
هاست لینوکس 1000 مگابایت

پشتیبانی لحظه‌ای و 24 ساعته ( تیکتینگ و تماس تلفنی )
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دسترسی به FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سابدامین
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلادلینوکس سیستم عامل
 • روزانه , هفتگی و ماهانه بکاپ
 • بله تحویل آنی
هاست لینوکس 2000 مگابایت

پشتیبانی لحظه‌ای و 24 ساعته ( تیکتینگ و تماس تلفنی )
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دسترسی به FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سابدامین
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلادلینوکس سیستم عامل
 • روزانه , هفتگی و ماهانه بکاپ
 • بله تحویل آنی
هاست لینوکس 3000 مگابایت

پشتیبانی لحظه‌ای و 24 ساعته ( تیکتینگ و تماس تلفنی )
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 3000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دسترسی به FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سابدامین
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلادلینوکس سیستم عامل
 • روزانه , هفتگی و ماهانه بکاپ
 • بله تحویل آنی
هاست لینوکس 5000 مگابایت

پشتیبانی لحظه‌ای و 24 ساعته ( تیکتینگ و تماس تلفنی )
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 5000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دسترسی به FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سابدامین
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلادلینوکس سیستم عامل
 • روزانه , هفتگی و ماهانه بکاپ
 • بله تحویل آنی
هاست لینوکس 7000 مگابایت

پشتیبانی لحظه‌ای و 24 ساعته ( تیکتینگ و تماس تلفنی )
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 7000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دسترسی به FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سابدامین
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلادلینوکس سیستم عامل
 • روزانه , هفتگی و ماهانه بکاپ
 • بله تحویل آنی
هاست لینوکس 10000 مگابایت

پشتیبانی لحظه‌ای و 24 ساعته ( تیکتینگ و تماس تلفنی )
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دسترسی به FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سابدامین
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلادلینوکس سیستم عامل
 • روزانه , هفتگی و ماهانه بکاپ
 • بله تحویل آنی
هاست لینوکس 15000 مگابایت

پشتیبانی لحظه‌ای و 24 ساعته ( تیکتینگ و تماس تلفنی )
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 15000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دسترسی به FTP
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اضافه کردن دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سابدامین
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلادلینوکس سیستم عامل
 • روزانه , هفتگی و ماهانه بکاپ
 • بله تحویل آنی