خدمات WHMCS

پلن 1

نصب و کانفینگ سیستم WHMCS

نصب و کانفینگ سیستم
فارسی سازی و راست چین کردن سیستم
پیکربندی امنیتی
تنظیم اتوماسیون خودکار
تنظیم درگاه های پرداخت
و...

پلن 2

کانفینگ امنیتی WHMCS

کانفینگ امنیتی سیستم
پیکربندی حرفه ای
امنیت پایگاه داده
امنیت پنل مدیریت
امنیت درگاه ها
و...

پلن 3

فارسی سازی سیستم WHMCS

فارسی سازی و راست چین کردن سیستم
فارسی سازی پنل مدیریت
فارسی سازی پنل کاربری
فارسی سازی ایمیل ها
فارسی سازی صورتحسابها
و...